Amendementen


« Terug


ID262
RaadsledenDeuzeman, Albert (GroenLinks)
Posthuma, Arnold (PvdA)
Mieremet, Esther (D66)
Portefeuillehouder
Afdeling
Datum11/9/2023
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-11-2023 > 2.1 Programmabegroting 2024
OnderwerpAmendement 262 GL PvdA D66 over voorbereidingskrediet Fortgens
Toelichting
Stand van zaken Griffie
Stand van zaken College
StatusAangenomen
Afgedaan
Bijlage(s)Amendement 262 GL PvdA D66 over voorbereidingskrediet Fortgens (def.)