Amendementen


« Terug


ID190
RaadsledenEnde, van den, Geert-Jan (Voorschoten Lokaal)
Lavrijsen, Bart (VVD)
Wende, van der, Helma (CDA)
Krogt, van der, Conny (GroenLinks)
Posthuma, Arnold (PvdA)
Schroot, Jolien (D66)
PortefeuillehouderWethouder Van der Elst
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Datum3/9/2023
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-03-2023 > 7 Zienswijze Regionale Woonagenda en huisvestingsverordening Holland Rijnland
OnderwerpAmendement 190 CDA VVD VL GL PvdA D66 over zienswijze reg. Woonagenda en Huisvestingsverordening HR
Toelichting
Stand van zaken Griffiehet amendement is unaniem aangenomen. SP was niet aanwezig.
Stand van zaken College
StatusAangenomen
Afgedaan
Bijlage(s)Amendement 190 CDA VVD VL D66 GL PvdA over reg. Woonagenda en H.vestingsverordening HR (def.).doc