Amendementen


« Terug


ID2
RaadsledenAssen, von der, Fer (GroenLinks)
Lamers, Monique (GroenLinks)
Portefeuillehouderwethouder Bremer
AfdelingW Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
Datum3/9/2017
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-03-2017 > 8 Vaststellen structuurvisie Voorschoten
OnderwerpAmendement Groenlinks over structuurvisie
Toelichting
Stand van zaken GriffieHet amendement wordt verworpen met de stemmen van GL, SP, PvdA en D66 voor (7) en de stemmen van VVD, CDA en ONS tegen (12).
Stand van zaken College
StatusVerworpen
Afgedaan
Bijlage(s)Amendement 002 GroenLinks structuurvisie 2025 (def.).doc