Amendementen


« Terug


ID188
RaadsledenWijnen, Patty (D66)
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Datum3/8/2023
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-03-2023 > 10 Kaders beleidsplan Sociaal Domein
OnderwerpAmendement 188 D66 over wijkgerichte aanpak (kaders beleidsplan sociaal domein)
Toelichting
Stand van zaken Griffiehet amendement is ingetrokken
Stand van zaken College
StatusIngetrokken
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Amendement 188 D66 over wijkgerichte aanpak (kaders beleidsplan sociaal domein) (def.).doc