Amendementen


« Terug


ID25
RaadsledenOverbosch, Henk (PvdA)
Portefeuillehouderwethouder Binnendijk
Afdeling
Datum11/7/2017
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-11-2017 > 10.7 Moties en amendementen
OnderwerpAmendement 025 PvdA over prog.begroting 2018 (bestuursondersteuning)
ToelichtingNoot griffie: de bezuiniging op de Rekenkamercommissie kan niet in 2018 ingaan en is ook daarna nog niet zeker. Het college wordt verzocht op de onderdelen rekenkamer- commissie en raadsnotulen bij gelegenheid van de voorjaarsnota 2018 een correctie toe te passen op de begroting.
Stand van zaken GriffieDit aangepaste amendement is verworpen. Stemverhouding: D66, GroenLinks en PvdA voor (6 stemmen) Overige fracties tegen (13 stemmen)
Stand van zaken College
StatusVerworpen
Afgedaan
Bijlage(s)Amendement 025 PvdA over prog.begroting 2018 (bestuursondersteuning) (def.).docx