Amendementen


« Terug


ID264
RaadsledenDeuzeman, Albert (GroenLinks)
Portefeuillehouder
Afdeling
Datum11/9/2023
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-11-2023 > 2.1 Programmabegroting 2024
OnderwerpAmendement 264 GL SP B+C gebouw
Toelichting
Stand van zaken Griffie
Stand van zaken College
StatusAangenomen
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Amendement 264 GL over B en C gebouw (def.)