Amendementen


« Terug


ID189
RaadsledenKrogt, van der, Conny (GroenLinks)
Posthuma, Arnold (PvdA)
Schroot, Jolien (D66)
PortefeuillehouderWethouder Van der Elst
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Datum3/8/2023
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-03-2023 > 8 Startnotitie Woonvisie Voorschoten 2023
OnderwerpAmendement 189 GL PvdA D66 over startnotitie woonvisie
Toelichting
Stand van zaken GriffieAmendement is unaniem aangenomen. SP niet aanwezig.
Stand van zaken College
StatusAangenomen
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Amendement 189 GL PvdA D66 over startnotitie woonvisie (def.).docx