Amendementen


« Terug


ID104
RaadsledenGraaf de, A.B. (PvdA)
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
Afdeling
Datum7/9/2020
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-07-2020 > 7 Moties en amendementen Kadernota 2021
OnderwerpAmendement 104 PvdA over Schuldhulpverlening
Toelichting
Stand van zaken GriffieAmendement 104 is verworpen met de stemmen van PvdA, CDA, SP en VLS voor (6) en de stemmen van VVD, GroenLinks, D66 en ONS tegen (14).
Stand van zaken College
StatusVerworpen
Afgedaan
Bijlage(s)Amendement 104 PvdA over Schuldhulpverlening (def.).docx