Amendementen


« Terug


ID102
RaadsledenElst, van der, Hans (ONS Voorschoten)
Graaf de, A.B. (PvdA)
Oostrum, van, Mark (CDA)
Persoon, Marleen (Voorschoten Lokaal)
Zoetemelk, René (CDA)
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
Afdeling
Datum7/7/2020
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-07-2020 > 7 Moties en amendementen Kadernota 2021
OnderwerpAmendement 102 CDA VLS ONS PvdA over Reservering IHP (Kadernota 2021)
Toelichting
Stand van zaken GriffieAmendement 102 is verworpen met de stemmen van PvdA, CDA, ONS en VLS voor (8) en de stemmen van VVD, GroenLinks, D66 en SP tegen (12).
Stand van zaken College
StatusVerworpen
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Amendement 102 CDA VLS ONS PvdA over Reservering IHP (Kadernota 2021) (def.).doc