Amendementen


« Terug


ID187
RaadsledenLam 't, P. (GroenLinks)
Posthuma, Arnold (PvdA)
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Datum3/8/2023
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-03-2023 > 10 Kaders beleidsplan Sociaal Domein
OnderwerpAmendement 187 GL PvdA over mantelzorgers als kader sociaal domein
Toelichting
Stand van zaken Griffieamendement is ingetrokken
Stand van zaken College
StatusIngetrokken
Afgedaan
Bijlage(s)Amendement 187 GL PvdA over mantelzorgers als kader sociaal domein (def.).docx