Ingekomen stukken


« Terug


ID2433
Datum3/27/2024
TitelInformatiebrief 17 landelijk tarief jeugdbescherming en jeugdreclassering
Gremium
TypeInformatiebrieven van het college van B&W
Afdeling
AfzenderCollege van B&W
Agenda Commissie
Agenda raad
Wijze van afdoeningVoor kennisgeving aannemen.
OpmerkingenLis 11 april
Relatie met
Bijlage(s)Informatiebrief 17 landelijk tarief jeugdbescherming en jeugdreclassering