Ingekomen stukken


« Terug


ID2462
Datum4/17/2024
TitelInformatiebrief 24 Managementrapportage Werk & Inkomen, Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2023
Gremium
TypeInformatiebrieven van het college van B&W
Afdeling
AfzenderCollege van B&W
Agenda Commissie
Agenda raad
Wijze van afdoeningAgenderen voor bespreking in de commissie M&S 13 juni.
OpmerkingenLis 23 mei
Relatie met
Bijlage(s)Informatiebrief 24 Managementrapportage Werk & Inkomen, Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2023 (incl. bijlage)