Ingekomen stukken


« Terug


ID2296
Datum10/27/2023
Titelìnformatiebrief 074 Voortgang klachtafwikkeling verwerking persoonsgegevens in het gemeentelijk afvalbeleid
Gremium
TypeInformatiebrieven van het college van B&W
Afdeling
AfzenderCollege van B&W
Agenda Commissie
Agenda raad
Wijze van afdoeningVoor kennisgeving aannemen.
OpmerkingenRaad 02-11
Relatie met
Bijlage(s)Infobrief 074 Voortgang klachtafwikkeling verwerking persoonsgegevens gem.lijkafvalbeleid