Ingekomen stukken


« Terug


ID2451
Datum4/12/2024
TitelLocaties Flexwoningen
Gremium
TypeBrief van instelling/burger
Afdeling
AfzenderInwoner
Agenda Commissie
Agenda raad
Wijze van afdoeningBetrekken bij behandeling en besluitvorming over dit onderwerp in de commissie van 18 april en de raadsvergadering van 23 mei. Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief overeenkomstig besluitvorming in de raad te beantwoorden.
OpmerkingenLis 23 mei
Relatie met
Bijlage(s)2451 Brief dd 12-04-2024 Inwoner over Locaties Flexwoningen