Moties Wassenaar


« Terug


ID2
Datum7/5/2016
TitelMotie 100417 over inrichtingsplan groene zone Wassenaar-Valkenburg
AgendapuntRaadsvergadering Wassenaar 04-07-2016 > 2 Vaststelling agenda, met inbegrip van de procedurele afhandeling van het bij de voorzitter ingediende iniatiatiefvoorstel inrichtingsplan groene zone Valkenburg (art. 33 RvO)
RaadsledenBoon, Bart (WWW)
Hendrickx, Henri (Hart voor Wassenaar)
Klaver-Bouman, Caroline (VVD)
Knevel, Mark (CDA)
Portefeuillehouder
Toelichting1 In samenwerking met Katwijk, Dunea en SBB een integraal inrichtingsplan op te stellen voor de invulling en versterking van een 1500 meter brede groenzone tussen de A44, het natuurgebied Lentevreugd en de bebouwing van Wassenaar en de nieuwbouw op Valkenburg 2 Bij het opstellen ook zoveel mogelijk afstemming te zoeken met (organisaties binnen) de Landschapstafel Duin, Horst en Weide. 3 De volgende uitgangspunten voor de inrichting van de groenzone te hanteren a De landschappelijke openheid en het zicht op de duinen wordt behouden b Tussen de toekomstige faunapassage en Lentevreugd wordt een ecologische verbinding gerealiseerd c Natuurgericht recreatief medegebruik wordt gefaciliteerd
StatusAangenomen
Einddatum
Datum afdoening9/3/2018
Afgedaan
Bijlage(s)Motie 100417 over inrichtingsplan groene zone Wassenaar-Valkenburg.pdf