Moties Wassenaar


« Terug


ID42
Datum7/3/2018
TitelMotie GL, DLW, PvdA en VVD over handhaving illegale parkeerplaats museum Voorlinden
AgendapuntRaadsvergadering Wassenaar 03-07-2018 > 8 Op zichzelf staande motie: motie Voorlinden
RaadsledenKlaver-Bouman, Caroline (VVD)
Noort, van, Jan (PvdA)
Paulides, Ben (DLW)
Sloten, van, Aart (GroenLinks)
Portefeuillehouderwethouder Wassenaar
Toelichtingdraagt het college op: ● Op zeer korte termijn met een tijdspad te komen welke stappen gezet worden om de handhavingsprocedure in gang te zetten met als resultaat het zo snel mogelijk laten verwijderen van de huidige illegale parkeerplaats, bij voorkeur nog in 2018 ● Op zeer korte termijn de direct omwonenden te informeren over de handhavingsprocedure en ook voor het overige hen te betrekken bij de ontwikkelingen op het landgoed Voorlinden met betrekking tot parkeervoorzieningen op het terrein. ● De raad op de hoogte te houden van de vorderingen. ● De ontsluiting van de Buurtweg en het museum Voorlinden los te koppelen van handhaving van de huidige illegale parkeerplaats, zoals eerder ook al duidelijk is verwoord bij de beraadslagingen over dit onderwerp in de commissievergadering van 15 januari 2018,
StatusAangenomen
Einddatum
Datum afdoening4/19/2021
Afgedaan
Bijlage(s)Motie 042 GL, DLW, PvdA en VVd over handhaving illegale parkeerplaats museum Voorlinden (def.).pdf
Aanb.email dd 08-10-2018 inz. stappenplan vervolg Voorlinden (motie 042).pdf
Stappenplan vervolg Voorlinden_1.docx