Moties Wassenaar


« Terug


ID113
Datum7/7/2020
TitelReserve Grote Projecten
AgendapuntRaadsvergadering Wassenaar 07-07-2020 > 5 Kadernota 2021-2024
RaadsledenDoeveren van, Laurens (VVD)
Weyn, Fred (Lokaal Wassenaar)
Portefeuillehouderwethouder Schokker
ToelichtingVerzoekt het college: Opbrengst van verkoop vastgoed niet als automatisme aan de reserve grote projecten toe te voegen maar dit in een raadsbesluit op te nemen.
StatusAangenomen
Einddatum
Datum afdoening6/29/2021
Afgedaan
Bijlage(s)Motie Reserve Grote Projecten - aangenomen