Moties Wassenaar


« Terug


ID116
Datum7/7/2020
TitelAanpak jeugdzorg en de kracht van Wassenaar
AgendapuntRaadsvergadering Wassenaar 07-07-2020 > 5 Kadernota 2021-2024
RaadsledenEverard, Ronald (CDA)
Doeveren van, Laurens (VVD)
Bloemendaal, Ritske (D66)
Weyn, Fred (Lokaal Wassenaar)
Portefeuillehouderwethouder Zweerts de Jong
ToelichtingRoept het college op: - Streven naar een taakstelling van 150.000 euro reeds op te nemen in de begroting van 2021 alsmede een extra taakstelling van 75.000 euro te behalen via innovaties. - In samenwerking met andere gemeenten te blijven inzetten op een betere bekostiging door het rijk van de jeugdzorg. - Uiterlijk 1 september 2020 te gaan starten met praktijkondersteuners bij de huisartsen in Wassenaar in de rol als poortwachter jeugdzorg. - Meer gebruik te maken van de innovatiemogelijkheden lokaal, binnen de MRDH en binnen de H10 voor innovaties in de jeugdzorg bij onze welzijnsinstellingen, schooladviesdienst, sportclubs, scouting en inwoners om te komen tot een andere begeleiding en ondersteuning van onze jeugd. - Ambtelijke capaciteit uit de werkorganisatie vrij te maken om de financiele doelstelling te halen, om grip te krijgen op de kosten en het versneld implementeren van het actieplan. - Een eerste verslag uit te brengen van progressie en resultaten voor het definitief vaststellen van de begroting 2021.
StatusAangenomen
Einddatum
Datum afdoening6/30/2021
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Motie Aanpak jeugdzorg en de kracht van Wassenaar - aangenomen