Moties Wassenaar


« Terug


ID115
Datum7/7/2020
TitelMiddelen duurzaamheid
AgendapuntRaadsvergadering Wassenaar 07-07-2020 > 5 Kadernota 2021-2024
RaadsledenBloemendaal, Ritske (D66)
Doeveren van, Laurens (VVD)
Everard, Ronald (CDA)
Weyn, Fred (Lokaal Wassenaar)
Portefeuillehouderwethouder Schokker
ToelichtingVerzoekt het college: Bij de invulling van de begroting 2021 concreet zichtbaar te maken op welke wijze gewerkt wordt aan de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.
StatusAangenomen
Einddatum
Datum afdoening11/2/2020
Afgedaan
Bijlage(s)Motie Middelen duurzaamheid - aangenomen