Moties Wassenaar


« Terug


ID112
Datum7/7/2020
TitelAfmaken plannen herontwikkeling Haven
AgendapuntRaadsvergadering Wassenaar 07-07-2020 > 5 Kadernota 2021-2024
RaadsledenDoeveren van, Laurens (VVD)
Bloemendaal, Ritske (D66)
Weyn, Fred (Lokaal Wassenaar)
Portefeuillehouderwethouder Wassenaar
ToelichtingVerzoekt het college: De benodigde aanvullende financiering van 30.000 euro op te nemen in de begroting voor 2021, te dekken vanuit de reserve grote projecten.
StatusAangenomen
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Motie Afmaken plannen herontwikkeling Haven - aangenomen