Moties Wassenaar


« Terug


ID114
Datum7/7/2020
TitelSociale Kaart Wassenaar
AgendapuntRaadsvergadering Wassenaar 07-07-2020 > 5 Kadernota 2021-2024
RaadsledenBloemendaal, Ritske (D66)
Koetsier, W. (CDA)
Weekhout, Willemijn (VVD)
Portefeuillehouderwethouder de Ridder
ToelichtingRoept het college op: De creatie van de Sociale Kaart Wassenaar zo spoedig mogelijk uit te (doen) voeren en per 1 december te publiceren, zodat de inwoners er kennis van kunnen nemen.
StatusAangenomen
Einddatum
Datum afdoening6/30/2021
Afgedaan
Bijlage(s)Motie Sociale Kaart Wassenaar - aangenomen